Polityka Jakości

Polityka Jakości

Głównym celem KleverLab Sp. z o.o. jest zapewnienie obecnym i przyszłym klientom stałych dostaw produktów spełniających ich potrzeby i oczekiwania oraz wymagania obowiązujących przepisów prawnych.

Mając na uwadze, że w opinii Zarządu niezbędnymi elementami prowadzącymi do trwałego sukcesu spółki są:

 • zapewnienie stabilnego rozwoju firmy,
 • budowanie partnerskich relacji z klientami i dostawcami,
 • wysoka jakość oferowanych produktów,
 • terminowa realizacja zleceń,
 • zdecydowano się na stosowanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO 9001: 2015.

Głównymi kierunkami działań zapewniającymi realizację powyższych założeń były:

 • wdrożenie podejścia procesowego,
 • monitorowanie procesów wpływających na jakość,
 • planowanie i osiąganie celów,
 • skuteczne zarządzanie ryzykiem,
 • współpraca z klientami poprzez ocenę ich potrzeb i oczekiwań oraz analizę opinii o produktach,
 • wybór dostawców, którzy spełniają nasze wymagania jakościowe,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników.

Powyższe kierunki będą systematycznie realizowane przez Zarząd KleverLab Sp. z o.o., jak również przez cały personel firmy, który został poinformowany o wdrożeniu Polityki Jakości i jest świadomy znaczenia jej realizacji dla zapewnienia stabilnej pozycji firmy i budowania jej marki na rynku.

W celu realizacji Polityki Jakości Zarząd KleverLab Sp. z o.o. zobowiązuje siebie i swoich pracowników do wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi, jakie daje System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001: 2015. Mamy priorytetowe mechanizmy kontroli, aby zapewnić całkowitą eliminację wszystkich wad i zagwarantować najwyższy poziom techniczny.

Deklarujemy stałe i konsekwentne działania mające na celu doskonalenie procesów, a tym samym produktów i usług oraz promowanie świadomości projakościowej wśród naszych pracowników.