5X Direct One-Step RT-PCR Mastermix

1 350 - 16 200 *Net price

Gotowa do użycia mieszanina do jednoetapowego testu RT-PCR bez wstępnej izolacji i oczyszczania RNA. 
Dostarczana z 25 mM mieszaniną dNTP.

 

Product code: M5-DOS Category:
Clear
Order free sample!
View cart
Request for bulk size

Opis

5Х Direct One-Step RT-PCR Mastermix jest gotowym do użycia uniwersalnym odczynnikiem do syntezy cDNA na matrycy RNA z następującą reakcją łańcuchową polimerazy z identyfikacją produktów w czasie rzeczywistym (RT-PCR). Synteza cDNA i qPCR przeprowadzane są w jednej probówce. Próbki kliniczne (w podłożu transportowym z solą fizjologiczną lub PBS) mogą być użyte bezpośrednio do późniejszej amplifikacji.
Odczynnik zapewnia powtarzalne wyniki z wysoką czułością (pojedyncze kopie RNA) w RT-PCR. Mieszanina jest zalecana do bezpośredniego wykrywania SARS-CoV 2. 5X Direct One-Step RT-PCR Mastermix zawiera wszystkie niezbędne składniki do analizy PCR, w tym: odwrotną transkryptazę typu „warm-start”, termostabilną polimerazę DNA typu hot-start i zoptymalizowany bufor. Mieszanina dNTP (o stężeniu 25 mM) dostarczana jest w oddzielnej probówce. Dzięki zastosowaniu modyfikacji genetycznych odwrotna transkryptaza MMLV hamuje aktywność RNazy H, poprawia termostabilność i zwiększa wydajność w przypadku matrycy RNA bogatej w GC, co skutkuje wyższą wydajnością cDNA. Inaktywowana polimeraza DNA typu hot-start nie wykazuje żadnej aktywności enzymatycznej podczas przygotowania mieszaniny PCR i odwrotnej transkrypcji, co prowadzi do znacznego wzrostu czułości i swoistości testu. Specjalne dodatki zapewniają podwyższoną odporność na inhibitory i pozwalają na wykorzystanie próbek klinicznych bez wstępnego oczyszczania.

Zalety:

  • Wysoka czułość (pojedyncze kopie RNA)
  • Synteza cDNA i PCR odbywa się w jednej probówce
  • Zwiększona odporność na inhibicję

Obszar zastosowań:

  • Multiplex RT-PCR
  • Rutynowa RT-PCR
  • RT-PCR o niskiej liczbie kopii
  • RT-PCR z podwójnie znakowanymi sondami

Warunki przechowywania i transportu:

  • Od -24°С do -16°С – 1 rok
  • Od +2°С do +8°С – 7 dni
  • Dopuszcza się 10 cykli zamrażania/rozmrażania

Informacje dodatkowe

Product Size

5 000 reactions/20×1.25 ml
1 000 reactions/4×1.25 ml
500 reactions/2×1.25 ml
250 reactions/1×1.25 ml
Darmowa próbka

Certyfikat analizy