5X Fast Probe qPCR U Mastermix

473 - 4 950 *Net price

Gotowa do użycia mieszanina do qPCR z sondami fluorescencyjnymi, dodatkowo zawiera UDG, co zapobiega uzyskiwaniu wyników fałszywie dodatnich.

 

Product code: M5-FPU Category:
Clear
Order free sample!
View cart
Request for bulk size

Opis

5Х Fast Probe qPCR U Mastermix jest gotowym do użycia odczynnikiem do ilościowej łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (qPCR) z sondami fluorescencyjnymi. Odczynnik zawiera następujące składniki: termostabilną polimerazę DNA typu hot-start, dNTP (w tym dUTP), glikozylazę uracylową DNA (UDG), zoptymalizowany bufor do qPCR. Zastosowanie inaktywowanej polimerazy DNA, która nie posiada aktywności enzymatycznej w warunkach przygotowania mieszaniny PCR, pozwala na zwiększenie specyficzności i czułości reakcji. Aktywacja enzymu następuje automatycznie podczas pierwszego cyklu denaturacji DNA.

Obecność dUTP w mieszaninie reakcyjnej powoduje, że wszystkie produkty amplifikacji będą zawierały uracyl. W takim przypadku UDG skutecznie hydrolizuje uracyl z jedno- i dwuniciowych cząsteczek DNA podczas przygotowywania reakcji, zapobiegając w ten sposób amplifikacji produktów wcześniejszego PCR (amplikonów). Pozwala to uniknąć wyników fałszywie dodatnich. UDG jest całkowicie inaktywowana podczas PCR i nie zakłóca amplifikacji produktów bieżącej reakcji. Specjalne dodatki zapewniają zwiększoną odporność na inhibitory. Mieszanina może również zawierać barwnik referencyjny ROX o stężeniu końcowym 0.5 μM (High ROX) lub 0.03 μM (Low ROX) w zależności od aparatu qPCR.

Zalety

  • Wysoka czułość (pojedyncze kopie DNA)
  • Zwiększona odporność na inhibicję
  • Zapobieganie wynikom fałszywie dodatnim

Obszar zastosowań:

  • Multiplex PCR
  • Rutynowa PCR
  • PCR o niskiej liczbie kopii
  • PCR z podwójnie znakowanymi sondami

Warunki przechowywania i transportu:

  • Od -24°С do -16°С – 1 rok
  • Od +2°С do +8°С – 14 dni
  • Dopuszcza się 10 cykli zamrażania/rozmrażania

Informacje dodatkowe

Product Size

5 000 reactions/20×1.25 ml
1 000 reactions/4×1.25 ml
500 reactions/2×1.25 ml
250 reactions/1×1.25 ml
Darmowa próbka