5X Fast Probe qPCR Mastermix

428 - 4 478 *Net price

Gotowa do użycia mieszanina do qPCR z sondami fluorescencyjnymi.

Product code: M5-FP Category:
Clear
Order free sample!
View cart
Request for bulk size

Opis

5Х Fast Probe qPCR Mastermix jest uniwersalnym, gotowym do użycia odczynnikiem do ilościowej i/lub jakościowej PCR z detekcją wyników w czasie rzeczywistym. qPCR Mix zawiera zoptymalizowane składniki i inaktywowaną polimerazę DNA dostarczaną w zastrzeżonym buforze reakcyjnym. 5Х Fast Probe qPCR Mastermix jest zoptymalizowany dla sond hydrolizujących DNA/LNA w oparciu o aktywność egzonukleazy 5 ́-3 ́. Polimeraza DNA jest aktywowana przez 2 minutowy etap inkubacji w 95°C. Zapobiega to wydłużaniu niespecyficznie przyłączonych starterów i dimerów starterów utworzonych w niskich temperaturach podczas konfiguracji qPCR. 5X Fast Probe qPCR Mastermix składa się z następujących składników:
– termostabilna polimeraza DNA typu hot-start;
– dNTP;
– opcjonalnie: barwnik referencyjny ROX o stężeniu końcowym 0,5 μM (High ROX) lub 0,03 μM (Low ROX) w zależności od urządzenia qPCR;
– MgCl2 (stężenie końcowe – 5 mM);
– optymalizowany bufor.

Zalety:

  • Wysoka czułość (pojedyncze kopie DNA)
  • Zwiększona odporność na inhibicję

Obszar zastosowań:

  • Multiplex PCR
  • Rutynowa PCR
  • PCR o niskiej liczbie kopii
  • PCR z podwójnie znakowanymi sondami

Warunki przechowywania i transportu:

  • Od -24°С do -16°С – 1 rok
  • Od +2°С do +8°С – 14 dni
  • Dopuszcza się 10 cykli zamrażania/rozmrażania

Informacje dodatkowe

Product Size

5 000 reactions/20×1.25 ml
1 000 reactions/4×1.25 ml
500 reactions/2×1.25 ml
250 reactions/1×1.25 ml
Darmowa próbka