Hot

2X Fast Dye qPCR U Mastermix

473 - 4 950 *Net price

Gotowa do użycia mieszanina do qPCR z barwnikami interkalującymi, dodatkowo zawiera UDG, zapobiegające uzyskiwaniu fałszywie pozytywnych wyników.

Product code: M2-FDU Category:
Clear
Order free sample!
View cart
Request for bulk size

Opis

2Х Fast Dye qPCR U Mastermix jest uniwersalnym, gotowym do użycia odczynnikiem do ilościowej łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (qPCR) z barwnikiem interkalującym. Roztwór zawiera substancje zwiększające okres półtrwania i procesywność polimerazy Taq DNA poprzez zwiększenie jej stabilności podczas PCR. Obecność dUTP w mieszaninie reakcyjnej sprawia, że wszystkie produkty amplifikacji będą zawierały w swoim składzie uracyl. Dzięki temu UDG w nowym przebiegu PCR efektywnie hydrolizuje uracyl z jedno- i dwuniciowych cząsteczek DNA podczas konfiguracji reakcji, co zapobiega kontaminacji amplikonem z poprzedniej reakcji PCR i uzyskiwaniu wyników fałszywie pozytywnych. UDG jest inaktywowany podczas pierwszego cyklu denaturacji DNA i nie zakłóca amplifikacji produktów bieżącej reakcji.

2X Fast Dye qPCR U Mastermix zawiera polimerazę DNA inaktywowaną przeciwciałami, która nie wykazuje aktywności enzymatycznej podczas przygotowywania mieszaniny reakcyjnej, co zwiększa specyficzność i czułość reakcji. Aktywacja enzymu następuje automatycznie podczas pierwszego cyklu denaturacji DNA. Opcjonalnie mieszanina może zawierać barwnik referencyjny ROX o stężeniu końcowym 0,5 μM (High ROX) lub 0,03 μM (Low ROX) w zależności od aparatu qPCR.

Zalety:

  • Wysoka czułość (pojedyncze kopie DNA)
  • Zwiększona odporność na inhibicję
  • Zapobieganie wynikom fałszywie dodatnim

Obszar zastosowań:

  • PCR z barwnikiem interkalującym

Warunki przechowywania i transportu:

  • Od -24°С do -16°С – 1 rok
  • Od +2°С do +8°С – 14 dni
  • Dopuszcza się 10 cykli zamrażania/rozmrażania

Informacje dodatkowe

Product Size

5 000 reactions/50 ml
1000 reactions/8×1.25 ml
500 reactions/4×1.25 ml
250 reactions/2×1.25 ml
Darmowa próbka