Hot

RevM Hot Start Revertaza

405 - 3 218 *Net price

MMLV Reverse Transcriptase typu hot-start.

Product code: E-RTH Category:
Clear
Order free sample!
View cart
Request for bulk size

Opis

RevM Hot Start Revertaza jest genetycznie zmodyfikowaną odwrotną transkryptazą mysiego wirusa białaczki Moloney’a (MMLV), przeznaczoną do syntezy komplementarnej nici DNA (cDNA) na jednoniciowej matrycy RNA. Ze względu na obecność kilku mutacji enzym cechuje się zahamowaną aktywnością RNazy H oraz zwiększoną termostabilnością. Enzym wykazuje zmniejszoną aktywność w temperaturze poniżej 37°C, a jego optymalna temperatura działania wynosi 55°C. Inaktywacja następuje po 10 minutach w temperaturze 80°C. W porównaniu z natywną formą odwrotnej transkryptazy MMLV, RevM zapewnia wyższą wydajność cDNA, ma wyższą skuteczność w przypadku szablonów RNA bogatych w GC, a także wyższą wydajność.

Informacje dodatkowe

Product Size

50 000 U/10 ml
25 000 U/5×1 ml
5 000 U/1 ml
Darmowa próbka

Zalety:

  • Skuteczny dla matryc RNA bogatych w GC
  • Zmniejszona aktywność w temperaturze poniżej 37°С
  • Optymalna temperatura działania wynosi 55°С
  • Wysoka wydajność

Obszar zastosowań:

  • Jednoetapowa RT-PCR

Przechowywanie i bufor do rozcieńczania:

  • 20 mM Tris-HCl (pH 8.0), 0,5 mM EDTA, 100 mM KCl, 50% glicerol, 0,5% Tween-20, 1 mM TCEP

Stężenie:

  • 5 jednostek/μl (5-100 jednostek/μl na życzenie klienta)

Warunki przechowywania i transportu:

  • Od -24°С do -16°С – 1 rok
  • Od +2°С do +8°С – 14 dni