Hot

Proteinaza K

495 - 1 260 *Net price

Enzym do hydrolizy białek w procesach izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych.

Product code: E-PK Category:
Clear
Order free sample!
View cart
Request for bulk size

Opis

Proteinaza K to proteaza serynowa o masie cząsteczkowej 28.9 kDA wytwarzana przez rekombinowany szczep Pichia pastoris posiadający gen proteinazy K grzyba Tritirachium album. Enzym ma szeroką specyficzność substratową dla dużej liczby białek. Hydrolizuje łańcuch polipeptydowy głównie w miejscach zawierających aminokwasy niepolarne. Odczynnik może być stosowany do hydrolizy białek podczas izolacji i oczyszczania kwasów nukleinowych.

Zalety:

  • Szeroka specyficzność substratowa

Obszar zastosowań:

  • Izolacja i oczyszczanie kwasów nukleinowych

Aktywność:

  • ≥ 40 jednostek/mg

Warunki przechowywania i transportu:

  • Od -24°С do -16°С – 1 rok
  • RT (< +25°С) – 14 dni

Informacje dodatkowe

Product Size

0.25 g
0.5 g
1 g
Darmowa próbka