Glikozylaza Uracyl-DNA

423 - 1 739 *Net price

Enzym do zapobiegania fałszywie pozytywnych wyników w PCR.
*GF – dostarczany w buforze bez glicerolu.

Product code: E-UDG Category:
Clear
Order free sample!
View cart
Request for bulk size

Opis

Glikozylaza Uracyl-DNA jest enzymem katalizującym hydrolizę wiązania N-glikozylowego pomiędzy uracylem a resztą cukrową w jedno- i dwuniciowym DNA. Enzym wykazuje maksymalną aktywność w temperaturze 37°C. Glikozylaza Uracyl-DNA jest stosowana podczas przygotowywania mieszanin PCR, aby zapobiec pojawieniu się wyników fałszywie dodatnich spowodowanych zanieczyszczeniem mieszaniny reakcyjnej PCR produktami wcześniej wykonanego PCR (amplikonami), które są niszczone przed amplifikacją. Enzym nie jest aktywny wobec RNA i krótkich oligonukleotydów. Enzym ulega całkowitej inaktywacji podczas pierwszego cyklu denaturacji DNA i nie ingeruje w bieżące produkty amplifikacji.

Informacje dodatkowe

Rozmiar

5 000 U/0.01 ml/GF
1 000 U/0.2 ml
5 000 U/1 ml
Darmowa próbka

Zalety:

 • Zapobiega powstawaniu wyników fałszywie pozytywnych
 • Jest inaktywowany podczas pierwszego cyklu PCR
 • Maksymalna aktywność w temperaturze 37°C

Obszar zastosowań:

 • Rutynowe PCR
 • Multiplex PCR
 • PCR o niskiej liczbie kopii
 • PCR z podwójnie znakowanymi sondami
 • PCR z barwnikami interkalującymi

Stężenie:

 • 5 jednostek/μl (500 jednostek/μl dla enzymu bez glicerolu)

Warunki przechowywania i transportu:

 • Od -24°С do -16°С – 1 rok
 • Od +2°С do +8°С – 14 dni