Diamant TaqF DNA Polimeraza

635 - 7 497 *Net price

Polimeraza Taq DNA typu hot-start o temperaturze aktywacji powyżej 90°C.
*B – dostarczana z 10x buforem PCR i 50mM roztworem MgCl2.
**GF – dostarczana w buforze bez glicerolu

Product code: E-TFP Category:
Clear
Order free sample!
View cart
Request for bulk size

Opis

Diamant TaqF DNA Polimeraza jest chemicznie zmodyfikowaną polimerazą DNA typu Taq. Polimeraza DNA Diamant TaqF charakteryzuje się wysokim stopniem inaktywacji i nie wykazuje aktywności po jej inkubacji przez 1 godzinę w temperaturze 60°С. Enzym jest aktywowany przez 15-minutowy etap inkubacji w 95°C. Zapobiega to przedłużaniu niespecyficznie przyłączających się starterów i zdimeryzowanych starterów powstałych w niskich temperaturach podczas konfiguracji PCR. Enzym katalizuje zależną od matrycy polimeryzację nukleotydów w dupleksowe DNA w kierunku 5’→3′, a także wykazuje aktywność egzonukleazy 5′.

Informacje dodatkowe

Rozmiar

25 000 U/1.25 ml/GF
5 000 U/0.25 ml/GF
1 000 U/0.2 ml
2 500 U/0.5 ml
25 000 U/5×1 ml
5 000 U/1 ml
Darmowa próbka

Zalety:

 • Wysoki poziom inaktywacji
 • Wysoka aktywność na końcu PCR

Obszar zastosowań:

 • Multiplex PCR
 • Rutynowa PCR
 • PCR o niskiej liczbie kopii
 • PCR z podwójnie znakowanymi sondami
 • PCR z barwnikami interkalującymi

Przechowywanie i bufor do rozcieńczania:

 • 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 0,5 mM EDTA, 100 mM KCl, 50% glicerol, 0,5% Tween-20

Stężenie:

 • 5 jednostek/μl (20 jednostek/μl dla enzymu bez glicerolu)

Warunki przechowywania i transportu:

 • Od -24°С do -16°С – 1 rok
 • Od +2°С do +8°С – 14 dni