Hot

Diamant TaqD DNA Polimeraza

540 - 6 525 *Net price

Polimeraza Taq DNA typu hot-start o temperaturze aktywacji powyżej 55°C.
*B  dostarczana z 10x buforem PCR i 50mM roztworem MgCl2.
**GF  dostarczane w buforze bez glicerolu.

Product code: E-TDP Category:
Clear
Order free sample!
View cart
Request for bulk size

Opis

Diamant TaqD DNA Polimeraza jest wysokiej jakości polimerazą typu hot-start o najwyższej czułości i specyficzności w porównaniu z natywną polimerazą Taq. Odczynnik składa się z wysoko oczyszczonej rekombinowanej polimerazy Taq DNA oraz specyficznych przeciwciał monoklonalnych, które hamują aktywność enzymatyczną polimerazy w temperaturze pokojowej. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, polimeraza pozostaje nieaktywna podczas inkubacji z substratem przez około 20 minut w temperaturze 55°C. Aktywacja enzymu rozpoczyna się automatycznie podczas pierwszego cyklu denaturacji DNA.

Zalety:

 • Amplifikacja fragmentów PCR do 5 000 pz
 • Odpowiednie do jednoetapowej RT-PCR

Obszar zastosowań:

 • Multiplex PCR
 • Rutynowa PCR
 • PCR o niskiej liczbie kopii
 • PCR z podwójnie znakowanymi sondami
 • PCR z barwnikami interkalującymi

Przechowywanie i bufor do rozcieńczania:

 • 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 0,5 mM EDTA, 100 mM KCl, 50% glicerol, 0,5% Tween-20

Stężenie:

 • 5 jednostek/μl (20 jednostek/μl dla enzymu bez glicerolu)

Warunki przechowywania i transportu:

 • Od -24°С do -16°С – 1 rok
 • Od +2°С do +8°С – 14 dni

Informacje dodatkowe

Product Size

25 000 U/1.25 ml/GF
25 000 U/5×1 ml
5 000 U/0.25 ml/GF
5 000 U/1 ml
2 500 U/0.5 ml
1 000 U/0.2 ml
Darmowa próbka