Diamant Taq DNA Polimeraza

518 - 9 450 *Net price

Rekombinowana polimeraza DNA Taq.
*B – dostarczana z 10x buforem PCR i 50mM roztworem MgCl2.
**GF – dostarczane w buforze bez glicerolu.

Product code: E-TP Category:
Clear
Order free sample!
View cart
Request for bulk size

Opis

Polimeraza DNA Diamant Taq jest termostabilnym białkiem o masie cząsteczkowej 94 kDa wyizolowanym z rekombinowanego szczepu E. coli zawierającego gen polA polimerazy pochodzącej od Thermus aquaticus YT1. Enzym katalizuje’ syntezę (replikację) łańcucha DNA w kierunku od końca 5′ do końca 3′ i nie wykonuje korekcyjnej aktywności egzonukleazy 3′-5′. Ponadto enzym ten posiada aktywność deoksynukleotydylotransferazy (TdT), co prowadzi do przyłączenia dodatkowej reszty dA na końcu 3′ produktu PCR. Enzym jest wysoce oczyszczony metodą chromatografii powinowactwa i anionowymiennej. Diamant Taq DNA Polimeraza na życzenie klienta może być dostarczona w buforze bez glicerolu i detergentów do późniejszej liofilizacji.

Informacje dodatkowe

Product Size

100 000 U/0.1 ml/GF
100 000 U/20 ml
25 000 U/5×1 ml
5 000 U/1 ml
2 500 U/0.5 ml
Darmowa próbka

Zalety:

  • Amplifikacja fragmentów PCR do 5 000 pz

Obszar zastosowań:

  • Rutynowa PCR

Przechowywanie i bufor do rozcieńczania:

  • 20 mM Tris-HCl (pH 8,0), 0,5 mM EDTA, 100 mM KCl, 50% glicerol, 0,5% Tween-20

Stężenie:

  • 5 jednostek/μl (1000 jednostek/μl dla enzymu bez glicerolu)

Warunki przechowywania i transportu:

  • Od -24°С do -16°С – 1 rok
  • Od +2°С do +8°С – 14 dni