RiboBlock M RNase Inhibitor (40 U/µl)

630 - 2 025 *Net price

Rekombinowany inhibitor RNazy pochodzenia mysiego.

Product code: R-RBM Category:
Clear
Order free sample!
View cart
Request for bulk size

Opis

RiboBlock M RNase Inhibitor to rekombinowane białko o masie 50 kDa pochodzenia mysiego produkowane przez bakterie Escherichia coli. Inhibitor specyficznie hamuje RNazy A, B i C. Zahamowanie RNaz następuje poprzez niekowalencyjne wiązanie w stosunku 1:1 z wysokim powinowactwem. Nie jest skuteczny wobec RNazy 1, RNazy T1, S1 Nukleazy, RNazy H lub RNazy produkowanej przez bakterie z rodzaju Aspergillus. Ponadto nie obserwuje się hamowania aktywności polimerazy, gdy inhibitor RNazy jest stosowany z polimerazą Taq DNA i odwrotną transkryptazą.
Ponieważ rybonukleazy zazwyczaj zachowują aktywność w warunkach denaturujących, należy zachować ostrożność, aby uniknąć denaturacji cząsteczek inhibitora RNazy, które uległy kompleksowaniu z rybonukleazą. Aby zapobiec uwolnieniu aktywnej rybonukleazy, należy unikać temperatur wyższych niż 50°C i wysokich stężeń środków denaturujących. Inhibitor RNazy pochodzenia mysiego nie zawiera pary cystein zidentyfikowanej w ludzkiej wersji, która jest bardzo wrażliwa na utlenianie, co powoduje inaktywację inhibitora. W rezultacie inhibitor RNazy RiboBlock M ma znacznie lepszą odporność na utlenianie w porównaniu do inhibitorów RNazy pochodzenia ludzkiego/świńskiego i jest stabilny przy niskich stężeniach DTT (poniżej 1 mM). Dzięki temu idealnie nadaje się do reakcji, w których wysokie stężenie DTT jest niekorzystne dla reakcji (np. Real-time RT-PCR).

Zalety:

 • Hamuje aktywność rybonukleazową enzymów eukariotycznych (RNaza A, RNaza B, RNaza C)
 • Aktywność w szerokim zakresie pH (pH 5-9)
 • Stabilność w obecności szerokiego zakresu dodatków do PCR
 • Zwiększona odporność na utlenianie
 • Idealna do reakcji, w których wymagane są niskie stężenia DTT (np. qPCR, RT-PCR)

Obszar zastosowań:

 • Izolacja RNA
 • RT-PCR
 • Synteza cDNA
 • Transkrypcja i translacja in vitro

Stężenie:

 • 40 jednostek/μl

Warunki przechowywania i transportu:

 • Od -24°С do -16°С – 1 rok
 • Od +2°С do +8°С – 14 dni

Informacje dodatkowe

Product Size

40 000 U/1 ml
20 000 U/0.5 ml
10 000 U/0.25 ml
Darmowa próbka

Certyfikat analizy