Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Poszanowanie prywatności danych osobowych dotyczących Państwa jest dla nas bardzo ważne i zobowiązujemy się do przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO”, informujemy, że niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do informacji umożliwiających identyfikację osób korzystających z usług KleverLab Sp. z o.o., niezależnie od tego, czy informacje te są zbierane w drodze kontaktu osobistego, za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (https://kleverlab.eu) lub innych systemów i procesów w ramach KleverLab Sp. z o.o.

Jeżeli niniejsza witryna zawiera linki do serwisów internetowych osób trzecich, serwisy te nie podlegają postanowieniom zawartym w poniższej Polityce Prywatności. KleverLab Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za prywatność i bezpieczeństwo informacji przekazywanych osobom trzecim za pośrednictwem powiązanych witryn internetowych lub w jakikolwiek inny sposób.

Korzystając z tej strony internetowej, potwierdzają Państwo, że Państwo przeczytali i zrozumieli niniejszą Politykę Prywatności oraz ją akceptują. Składając zamówienia za pośrednictwem tej strony internetowej, potwierdzają Państwo, że zapoznali się Państwo z naszymi Warunkami zamówienia i Warunkami sprzedaży, oraz że je Państwo akceptują.

Przedmiot Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o tym, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe, w tym:

 • jakie dane osobowe przetwarzamy;
 • jakie są cele i podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • komu możemy przekazać Państwa dane osobowe;
 • jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe;
 • jak można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • jakie przysługują Państwu prawa i jak mogą je Państwo egzekwować;
 • zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

KleverLab Sp. z o.o., NIP: 5252844757, adres: Przecławska 5, 03-879 Warszawa, e-mail: info@kleverlab.eu, tel.: +48 573 966 831 (dalej jako:„KleverLab Sp. z o.o.”, „my”, „nasz” lub „nas”).

Rodzaje przetwarzanych danych

Dane osobowe oznaczają dane, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z osobą fizyczną, co umożliwia identyfikację konkretnej osoby.

Podczas korzystania z serwisu możemy gromadzić informacje takie jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres dostawy i rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu (w tym telefonu komórkowego) i faksu, numer rachunku bankowego lub inne informacje identyfikacyjne, które użytkownik zdecyduje się podać lub które zostaną nam przekazane na jego temat. Informacje te mogą być udostępniane poprzez kontakt osobisty, wypełnienie formularza rejestracji jako użytkownik, złożenie zamówienia poprzez e-sklep, e-mail, telefon, Skype, czat lub faks.

Mogą Państwo korzystać z naszej strony internetowej nie podając żadnych danych osobowych. Gdy zdecydują się Państwo przekazać je nam, wówczas będziemy przetwarzać te wskazane powyżej dane osobowe. Informacje zbieramy na przykład wtedy, gdy uczestniczą Państwo w jakichkolwiek interaktywnych funkcjach naszego serwisu, rejestrują się jako użytkownik naszego sklepu internetowego, składają zamówienie, proszą o wsparcie techniczne, kontaktują się z nami w ramach współpracy lub w inny sposób komunikują się z nami.

Powyższe informacje o użytkownikach gromadzimy w naszej bazie danych klientów.

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, aby lepiej poznać sposób, w jaki Państwo i inni odwiedzający korzystają z naszej strony. Używamy tych informacji, aby poprawić wydajność i jakość korzystania z naszej strony przez odwiedzających. Obejmuje to poprawę wyników wyszukiwania, wyświetlanie bardziej odpowiednich treści i informacji, lepszą komunikację i lepszą wydajność strony internetowej.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

KleverLab Sp. z o.o. wykorzystuje dane osobowe użytkowników w celu przetwarzania zamówień i transakcji, realizacji zamówień, oferowania lub dostarczania dodatkowych produktów i usług, personalizacji rodzajów informacji otrzymywanych od KleverLab Sp. z o.o. oraz rozwoju dostarczanych przez nas usług i produktów.

Możemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, w tym kontaktu z Państwem na podstawie zebranych przez nas ogólnodostępnych informacji. Możemy również przetwarzać Państwa dane w celach księgowych.
W przypadku korespondencji z Państwem za pośrednictwem newsletterów podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na informowaniu naszych użytkowników, klientów i innych podmiotów o naszych najnowszych produktach i usługach, udostępnianie zaproszeń na wydarzenia, w których będziemy uczestniczyć oraz zarządzanie i administrowanie ich kontami użytkowników oraz zamówieniami. Opieramy się na chęci utrzymania relacji biznesowych i kontaktu z naszymi klientami.

Jeżeli użytkownik otrzymuje newslettery drogą elektroniczną, możemy przechowywać informacje o tym, kiedy otworzył nasze wiadomości i czy je otworzył, a także możemy określić, które linki użytkownik uruchomił. Mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiej aktywności w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Komu mogą być przekazane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane określonym podmiotom świadczącym usługi przetwarzania danych, z którymi możemy współpracować. Takimi podmiotami mogą być: firmy świadczące usługi z zakresu obsługi baz danych, firmy świadczące usługi poczty elektronicznej lub inne usługi informatyczne, firmy świadczące usługi kurierskie oraz inni dostawcy usług, których działalność związana jest z przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub z obsługą Państwa zamówień i transakcji.

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były zawsze bezpieczne, ale jednocześnie powinni Państwo zadbać o bezpieczne przechowywanie danych dotyczących kont użytkowników i haseł oraz innych danych osobowych oraz nie ujawniać ich nieupoważnionym osobom trzecim.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe w celach wymienionych powyżej tak długo, jak długo utrzymujemyrelacje biznesowe lub inny kontakt lub tak długo, jak to jest wymagane przez prawo. Okresowo analizujemy konieczność przechowywania Państwa danych osobowych, jak również ich poprawność i usuwamy zbędne lub nieaktualne dane.

Jak można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych?

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Jeśli chcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub nie chcą już Państwo otrzymywać od nas newsletterów, prosimy o kontakt za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Mogą Państwo również zrezygnować z otrzymywania naszych newsletterów, korzystając z linku umożliwiającego rezygnację z subskrypcji w każdej otrzymanej od nas wiadomości e-mail.

Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, na podstawie regulacji prawnych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • do żądania od nas dostępu do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;
 • do żądania sprostowania nieprawidłowych, niedokładnych lub niekompletnych danych;
 • do żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, gdy istnieje ku temu podstawa prawna;
 • do żądania przekazania danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, innemu administratorowi danych lub przekazania ich bezpośrednio Państwu w dogodnej formie;
 • gdy Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (adres: ul. Przecławska 5, 03-879 Warszawa, telefon: +48 573 966 831, info@kleverlab.eu lub organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania lub pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia na terenie UE).

Z uwagi na to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu, mogą Państwo uzyskać dostęp do oceny zgodności interesów administratora danych (KleverLab Sp. z o.o.) i osoby, której dane dotyczą (Państwa).

Aby skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych podanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Zmiany w Polityce Prywatności

Nasza Polityka Prywatności jest regularnie weryfikowana i dlatego zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w dowolnym momencie. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie naszej Polityki Prywatności podczas korzystania z naszej strony internetowej, aby upewnić się, że są Państwo świadomi wszelkich zmian w naszej praktyce ochrony prywatności.